Có 1 kết quả:

sān lǜ huà tiě

1/1

Từ điển Trung-Anh

ferric chloride FeCl3