Có 1 kết quả:

sān lǜ yǐ wán

1/1

sān lǜ yǐ wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trichloroethane