Có 1 kết quả:

sān lǜ yǎng lín

1/1

sān lǜ yǎng lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phosphorous oxychloride