Có 1 kết quả:

sān lǜ jiǎ wán

1/1

sān lǜ jiǎ wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chloroform CHCl3
(2) trichloromethane