Có 1 kết quả:

Sān jiāng dòng zú Zì zhì xiàn ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sanjiang Dong autonomous county in Liuzhou 柳州[Liu3 zhou1], Guangxi