Có 1 kết quả:

Sān pǔ Méi yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原[Jia4 yuan2]