Có 1 kết quả:

sān wǎ liǎng shè ㄙㄢ ㄨㄚˇ ㄌㄧㄤˇ ㄕㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

places of pleasure (like brothels, tea houses etc)