Có 1 kết quả:

sān wǎ liǎng shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

places of pleasure (like brothels, tea houses etc)