Có 1 kết quả:

sān huáng pào chuí

1/1

sān huáng pào chuí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art)