Có 1 kết quả:

sān xiàng diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

triple point (thermodynamics)