Có 1 kết quả:

sān lín suān xiàn gān

1/1

Từ điển Trung-Anh

adenosine triphosphate (ATP)