Có 1 kết quả:

sān jí shì guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

staff sergeant