Có 1 kết quả:

sān wéi kōng jiān ㄙㄢ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) three-dimensional space
(2) 3D