Có 1 kết quả:

sān lián guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

triplet