Có 1 kết quả:

sān jiǎo liǎng bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hurriedly
(2) just a few steps away