Có 1 kết quả:

sān jiǎo māo

1/1

sān jiǎo māo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jack of all trades