Có 1 kết quả:

sān jiāo

1/1

sān jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 三焦[san1 jiao1]