Có 1 kết quả:

Sān zì Àì guó Jiào huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three-Self Patriotic Movement, PRC government-sanctioned Protestant church from 1949