Có 1 kết quả:

sān sè jǐn

1/1

sān sè jǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pansy