Có 1 kết quả:

sān sè māo

1/1

sān sè māo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

calico cat