Có 1 kết quả:

sān sè māo ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄇㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

calico cat