Có 1 kết quả:

Sān fān shì

1/1

Sān fān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

San Francisco (California)