Có 1 kết quả:

sān hào mù gān

1/1

Từ điển Trung-Anh

spoon (golf)