Có 1 kết quả:

sān jiǎo zhài

1/1

Từ điển Trung-Anh

triangular debt