Có 1 kết quả:

sān jiǎo jīn

1/1

sān jiǎo jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sling (for a wounded arm)