Có 1 kết quả:

sān jiǎo xíng

1/1

sān jiǎo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

triangle