Có 1 kết quả:

sān jiǎo zhù tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

triangular prism (math.)