Có 1 kết quả:

sān jiǎo cè liáng fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

triangulation (surveying)