Có 1 kết quả:

sān jiǎo kù chǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) briefs
(2) panties