Có 1 kết quả:

sān jiǎo tiě

1/1

sān jiǎo tiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) triangle (musical instrument)
(2) angle iron