Có 1 kết quả:

sān jiǎo zhuī

1/1

Từ điển Trung-Anh

triangular pyramid (math.)