Có 1 kết quả:

sān jiǎo lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

triceratops