Có 1 kết quả:

sān yán liǎng yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

in a few words (idiom); expressed succinctly