Có 1 kết quả:

sān zhēn jiǔ liè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a widow) faithful to the death to her husband's memory