Có 1 kết quả:

sān zhǐ zhuó mù niǎo ㄙㄢ ㄓˇ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian three-toed woodpecker (Picoides tridactylus)