Có 1 kết quả:

sān zhǐ bīn yù ㄙㄢ ㄓˇ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sanderling (Calidris alba)