Có 1 kết quả:

sān zhǐ yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) three-toed parrotbill (Cholornis paradoxa)