Có 1 kết quả:

sān zhǐ ōu

1/1

sān zhǐ ōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-legged kittiwake (Rissa tridactyla)