Có 1 kết quả:

sān jūn yòng mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a team) to throw oneself into the battle