Có 1 kết quả:

sān lún chē

1/1

sān lún chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pedicab
(2) tricycle