Có 1 kết quả:

sān lián shèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hat-trick (sports)