Có 1 kết quả:

sān chóng zòu

1/1

sān chóng zòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trio (musical ensemble)