Có 1 kết quả:

Sān chóng shì

1/1

Sān chóng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sanchong or Sanch'ung city in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan