Có 1 kết quả:

Sān mén

1/1

Sān mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sanmen county in Taizhou 台州[Tai1 zhou1], Zhejiang