Có 1 kết quả:

sān ā yí

1/1

sān ā yí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

auntie, third eldest of sisters in mother's family