Có 1 kết quả:

sān péi xiǎo jie

1/1

sān péi xiǎo jie

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) female escort
(2) bar girl