Có 1 kết quả:

sān xiàng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

trinomial (math.)