Có 1 kết quả:

sān mǎ tóng cáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

three horses at the same trough (idiom, alluding to Sima Yi 司馬懿|司马懿[Si1 ma3 Yi4] and his two sons); conspirators under the same roof