Có 1 kết quả:

sān jià mǎ chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

troika