Có 1 kết quả:

sān tǐ

1/1

sān tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

trisomy