Có 1 kết quả:

sān hún qī pò

1/1

sān hún qī pò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man