Có 1 kết quả:

sān xiān

1/1

sān xiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

three fresh ingredients (in cooking)